Trendy i newsy

Zmiany dotyczące PCC – dla kogo i kiedy?

483wyświetleń

Skrót PCC dobrze znają osoby kupujące dom lub mieszkanie. Kryje się pod nim taksa płacona od czynności cywilnoprawnych. Parlament kończy właśnie pracę nad nowelizacją, która ma znieść obowiązek jej płacenia kupcom inwestującym w pierwszą nieruchomość. Zmiany szykują się też w rozliczaniu inwestorów, którzy decydują się na zakup wielu mieszkań.

PCC — idą zmiany

Podatnik nie ma obowiązku wypełniania deklaracji PCC i uiszczania opłaty, jeśli czynności cywilnoprawnych dokonano w formie aktu notarialnego. W tych okolicznościach robi to za nas notariusz. Jeśli samodzielnie spisujemy umowę sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych, deklarację musimy złożyć sami. Te zasady dotyczą też m.in  cywilnoprawnej umowy pożyczki pieniędzy, darowizny czy spadku. Obowiązkiem podatkowym w wymienionych przypadkach objęta jest strona zyskująca korzyść lub przy zakupie — kupujący.

Jak wspominaliśmy na wstępie, zmiany w zasadach rozliczania PCC dotyczą przede wszystkim osób kupujących pierwsze mieszkanie. Obecnie są oni objęci obowiązkiem uiszczenia podatku w wysokości 2% wartości transakcji. Nowelizacja znosi tę zasadę i pozwoli inwestorom na nabycie prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego bez podatku. Te same normy dotyczą świeżo zdobytego prawa własności do mieszkania spółdzielczego, pod warunkiem, że jest to pierwsza nieruchomość w rękach nowego właściciela. Zniesienie PCC dotyczy więc w tym przypadku tylko osób, które przed zakupem nie posiadały praw własności do innych lokali.

Nietrudno się domyślić, że zmiany te mają na celu poprawienie sytuacji nowych inwestorów na rynku i ułatwienie im zakupu pierwszej nieruchomości. Z drugiej strony dotyczą też kupców, którzy w ramach jednej inwestycji będą nabywać 5 lub więcej lokali mieszkalnych. Tacy inwestorzy będą musieli zapłacić podwójną taksę od 6. i każdego następnego mieszkania. Oznacza to, że opata może wynieść nawet 6% wartości takiej dużej transakcji. W założeniu ma to ograniczyć zakupy na rynku nieruchomości dla celów spekulacyjnych.

Ustawa określająca nowe zasady rozliczania PCC czeka już tylko na podpis prezydenta. Wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zmiany w praktyce będą dotyczyć na razie tylko zniesienia 2% PCC dla nowych nabywców. Wprowadzenie 6% podatku dla dużych transakcji ma zacząć obowiązywać z początkiem 2024 roku.

Dodaj komentarz