Trendy i newsy

Firmy.net bada priorytety i budżety polskich firm na promocję w sieci. Co się liczy w Internecie?

564wyświetleń

fota10aINFORMACJA PRASOWA STYCZEŃ 2009
Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów, skuteczne pozyskanie klienta i wzrost sprzedaży to priorytety internetowej promocji małych i średnich przedsiębiorstw – tak wynika z badania przeprowadzonego na firmach przez portal Firmy.net.
Badanie Firmy.net – portalu umożliwiającego kompleksową promocję firm w Internecie – przeprowadzono w październiku 2008 roku za pomocą ankiety internetowej na 2801 przedsiębiorstwach zarejestrowanych w portalu. Współczynnik response rate (stosunek liczby wyemitowanych ankiet do liczby wypełnionych ankiet) wyniósł 25 proc. Ankieta składała się z trzech niezależnych modułów: w pierwszym zapytano, co jest najważniejsze w promocji firmy w Internecie, w drugim ile przedsiębiorstwa byłyby na nią w stanie wydać w skali roku, a w trzecim – ile jednorazowo.
Co jest najważniejsze
Dla 28 proc. przebadanych firm priorytetem w działaniach promocyjnych w Internecie jest dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów, ale tylko co czwarty przedsiębiorca w tym gronie stara się dotrzeć ze swoim przekazem reklamowym do konkretnej grupy docelowej. Równie istotne dla firm (25 proc.) jest skuteczne pozyskanie klienta i wzrost sprzedaży. Dla 17 proc. kluczowa okazała się wysoka pozycja w popularnych wyszukiwarkach internetowych, a dla 9 proc. kreowanie wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności marki.
Jeśli chodzi o wymogi rodzimych firm odnośnie strony wizualnej przekazu promocyjnego, to z badania Firmy.net wynika, że dla naszych przedsiębiorców najważniejsza jest przejrzystość i czytelność prezentacji reklamowej w sieci (8 proc.), a także konkretne funkcjonalności z tą reklamą związane (5 proc.). Co warte zainteresowania, tylko 2 proc. ankietowanych wymienia niską cenę jako element decydujący o wyborze sposobu promowania się w Internecie.
Wydatki na promocję w Internecie
Wyniki badania potwierdzają dynamiczny rozwój rynku reklamy w Internecie. Ponad 20 proc. spośród przebadanych przedsiębiorstw gotowych jest na ten cel zainwestować ponad 5000 zł rocznie, 11 proc. jest skłonnych wydać między 1501 zł a 2000 zł. Co czwarte przedsiębiorstwo zdecydowane jest na ten cel przeznaczyć od 501 zł do 1000 zł, a 16 proc. od 251 zł do 500 zł w skali roku. Jeśli chodzi o jednorazowy wydatek na reklamę w sieci, to 32 proc. firm deklaruje, że może poświęcić na nią co najwyżej 250 zł. Jedna na cztery firmy chętna jest dać od 251 zł do 500 zł, a 11 proc. gotowych jest zainwestować między 501 zł a 1000 zł.
„Obecność w Internecie jest już nie tyle możliwością, co wymogiem dla firm, które chcą aktywnie zabiegać o klientów. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z tego, że sieciowe nieistnienie to także rynkowy niebyt. Poza tym, rośnie także świadomość firm odnośnie narzędzi internetowej promocji. Świadczy o tym choćby fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw mierzy wartość reklamy w sieci przez liczbę pozyskanych w ten sposób klientów, a nie za pomocą wysokości kwot przeznaczanych na reklamę” – podsumowuje Michał Kurczycki, przedstawiciel twórcy Firmy.net, szwajcarskiej firmy NNV AG

1 Komentarz

Dodaj komentarz