ABC biznesu

Co to jest coaching?

649wyświetleń

fota16Coaching, tak ostatnio bardzo popularny, jest pojęciem bardzo trudno definiowalnym, przez co bardzo często jest mylony z treningiem, warsztatem, szkoleniem, mentoringiem itp.
Coaching łączy proces uczenia się ze stymulowaniem Klienta do podejmowania działań. Coach m.in. zachęca Klienta do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenia planów działań, realizowania zadań zmieniających nieużyteczne schematy działań.
Coaching jest procesem, który pomaga Klientowi w przyspieszeniu tempa jego osobistego rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania.
Trudność w zdefiniowaniu pojęcia coachingu wiąże się z jego podstawową cechą: przebieg, cel i efekt końcowy coachingu zależy od Klienta. To Klient decyduje, jakiej zmiany chce dokonać w swoim życiu i jak bardzo jest zdeterminowany, aby ta zmiana miała miejsce. To Klient decyduje czym i kiedy zakończy się coaching. Dla Klienta rezultatami coachingu mogą być: bardziej konkretne cele i decyzje, optymalizacja działań, świadomość swoich naturalnych zdolności i pełniejsze z nich korzystanie. To Klient wreszcie decyduje, jak owocne będą jego sesje coachingowe.
Podstawową zasadą coachingu jest partnerstwo, rozumiane jako współzaangażowanie obu stron w proces zmian. W relacji tej Klient ponosi 100% odpowiedzialności za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat i w tym sensie jest „właścicielem” efektów. Coach natomiast jest w 100% odpowiedzialny za swoje zaangażowanie, czystość metodologiczną, wpływ swoich interwencji na Klienta, stworzenie bezpiecznych warunków do kreatywności i eksperymentowania oraz za własny rozwój i poziom swoich umiejętności coachowania. Rolą coacha jest wspieranie Klienta i towarzyszenie mu w jego drodze do realizacji jego celów oraz pomoc Klientowi w odkryciu wszystkich zasobów, jakie Klient ma i jakimi może się posłużyć. Praca coacha polega głównie na słuchaniu, zadawaniu pytań oraz dzieleniu się z Klientem nieoceniającymi obserwacjami.
W wielkim skrócie coaching można więc zdefiniować jako pomoc Klientowi w realizacji jego celów bez robienia tego za Klienta. Coaching nie jest „naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania. Klient traktowany jest jako mądra, kompletna i kreatywna jednostka, która jest zdolna znajdować najlepsze dla siebie rozwiązania i sposoby działania i tylko od niej zależy, czy zrealizuje swoje cele.

5 komentarzy

  1. Być trenerem to nie takie łatwe. Trzeba najpierw przełamać siebie przed wystąpieniami publicznymi a co dopiero przekazać to klientowi. Myślę że to trochę rodzaj symbiozy Trenera i klienta dla obopólnych kożyści.

Dodaj komentarz