Wywiady i inspiracje

Kątem oka o złych nastrojach gospodarczych wśród małych firm w 2013 roku

raport_firmy-net_nastroje_gospodarcze
fot. istockphoto.com
242wyświetleń

Raport Firmy.net

raport_firmy-net_nastroje_gospodarczeOstatnie półrocze nie należało do najlepszych w odczuciu właścicieli firm z sektora MŚP. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez Instytut Badań i Analiz OSB oraz portal Firmy.net grupa 2 393 przedsiębiorców (z czego 90,9% stanowili mikroprzedsiębiorcy) określiła obecną i przewidywaną sytuację swojej firmy.

 

Pomysły na lepsze jutro okiem przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są świadomi powodów, które ograniczają ich rozwój i szansę na poprawę sytuacji na rynku. Zapytani o wskazanie propozycji i pomysłów, które mogłyby ułatwić prowadzenie działalności, wskazali konieczność zmian w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym (43,6%) oraz ograniczenie procedur biurokratycznych, w tym również cyfryzację urzędów (10,9%).
wykres_Czynniki sprzyjaj_ce prowadzeniu dzia_alno_ci gospodarczej

Okiem przedsiębiorców

patryk-bianga-dachyPatryk Bianga, Dachy Patryk Bianga
„Rozpocząłbym od obniżenia kosztów zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Duży nacisk położyłbym na rozwój mikroprzedsiębiorstw, które stanowią większość w Polsce, utworzenie regionalnych centrów doradczych, w których dyżury pełniliby ludzie biznesu, którzy swoim doświadczeniem pomogliby w rozwoju innych podmiotów. Myślę, że ulgi powinny rosnąć proporcjonalnie do okresu prowadzenia własnej działalności, co przełożyłoby się na chęć kontynuowania prowadzenia przedsiębiorstwa.”
 
lukasz-chubert-sorsŁukasz Chubert, SORS Sp. z o.o.
„Przede wszystkim najważniejsza jest zmiana podejścia państwa do przedsiębiorców. Obecnie warunki do tworzenia i prowadzenia biznesu w Polsce są znacznie gorsze niż w krajach, z którymi musimy konkurować. Jeśli to się nie zmieni, a ponadto skończą się dotacje z UE, wówczas w Polsce zapanuje recesja, z której samodzielnie nie wyjdziemy. Najważniejsze zadania państwa na najbliższe lata to: uproszczenie wszelkich procedur związanych z prowadzeniem działalności, a w szczególności uporządkowanie prawa podatkowego, które obecnie sprawia problem nawet fachowcom w tej dziedzinie oraz obniżenie obciążeń pracodawców.”
 
michal-kurczycki-firmynetMichał Kurczycki, Firmy.net
„Problemem nie jest samo prowadzenie działalności. Większość przedsiębiorców dobrze sobie radzi na rynku, co wskazuje 44,6% z nich, zaznaczając stabilną sytuację na rynku, oraz 20,3% firm, które określają ją jako dobrą. Problemem jest gorsza koniunktura gospodarcza, a co za tym idzie, bardziej zacięta konkurencja, trudności z pozyskaniem zleceń i spadek cen. Większa swoboda gospodarcza, mniejsza biurokracja, upraszczanie procedur to są pomysły na to, aby mikro- i małe firmy mogły rozwijać skrzydła na polskim rynku.”
 

Okiem specjalisty

dariusz-sledz
 
Dariusz Śledź, Instytut Badań i Analiz
GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu
www.badania-rynku.pl
„Małe firmy nie mają możliwości szybkiego dostosowywania się do zmian, jakie wywołał globalny kryzys gospodarczy. Wyrażona przez przedsiębiorców pesymistyczna ocena sytuacji na rynkach wynika zapewne z kilku nakładających się na siebie przyczyn. Wśród tych najważniejszych wymienić można recesję gospodarczą trwającą na rynkach światowych (i oczywiście polskim również) już kilka lat. W odróżnieniu od firm dużych – małe i średnie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu dostosowały się do zmian, jakie wywołał globalny kryzys gospodarczy. Między innymi wynikiem tego jest bardzo często przyjmowana przez firmy z sektora MŚP strategia „przetrwania”, a co za tym idzie brak nowych inwestycji, szczególnie tych innowacyjnych, które przez wielu przedsiębiorców są niedoceniane. Przyjęta przez małe firmy strategia przetrwania, szczególnie w czasie globalnej recesji, negatywnie wpływa na ich ogólna sytuację. Firmy boją się podejmować działania ofensywne, obawiają się zaciągania pożyczek i kredytów, koncentrując się na utrzymaniu swojej pozycji na rynku, a nie na rozwoju, a to oznacza regres. Należy również pamiętać o kończącej się perspektywie finansowania UE 2007-2013 i braku perspektyw przez najbliższy rok na nowe środki finansowe przeznaczone na lata 2014-2020. Kolejna kwestia dotyczy zamówień publicznych. Przy stale rosnącej konkurencji, gdzie najczęściej jedynym kryterium wyboru stosowanym przez Zamawiających do wyłonienia Wykonawcy jest najniższa cena, wiele firm o uznanej renomie, świadczących usługi lub dostarczających produkty wysokiej jakości nie jest w stanie konkurować ceną. Jeżeli się o to pokuszą, efekty mogą być tragiczne, czego świadkami byliśmy wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat.”
Dla wielu mikroprzedsiębiorców okres minionego półrocza charakteryzował się tendencją spadkową. 35,9% właścicieli było niezadowolonych z kondycji własnego biznesu. Ci, którzy uznali ją za dobrą stanowili 20,43%. Prawie połowa firm miała problemy finansowe (43,4%), a u zaledwie 15,6% z nich sytuacja ta się poprawiła. Powodem tego mógł być spadek sprzedaży oraz obniżanie cen przez liczną grupę firm. Zła sytuacja finansowa doprowadziła do częstszych zwolnień w sektorze MŚP.
wykres_Ogólna sytuacja firm w 2013 r
Nastroje gospodarcze wśród MŚP w 2013 r.CAŁY RAPORT DO POBRANIA
Nastroje gospodarcze wśród małych firm w 2013 r.
Analiza sytuacji oraz przewidywane trendy rozwojowe

Plik PDF, 28 stron, 4,3 MB
 
 

1 Komentarz

  1. Dopóki przedsiębiorcy będą traktowani przez urzędników, jak złodzieje, będziemy zmuszani do płacenia realnych podatków od potencjalnych przychodów, nie będziemy mogli odliczać kosztów realnie związanych z prowadzeniem działalności (np. paliwo do samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności – chyba że ktoś rozwozi pizzę ciężarówką;P), będziemy karani za uchybienia formalne tak, jak za oszustwa podatkowe (co dodatkowo eliminuje firmę z przetargów) obciążenia na wynagrodzeniach będą tak duże, że będziemy stawali przed wyborem, czy zatrudnić dwóch ludzi legalnie, czy trzech na czarno, budowanie firmy w Polsce będzie przypominało budowanie mrowiska przez mrówki, które wół (urzędnik) może w jednej chwili rozdeptać ciężką racicą.

Dodaj komentarz