archiwum04-14

Niezależnie od tego czy coś sprzedajesz, kupujesz czy po prostu zawiązujesz relacje inwestorskie lub biznesowe. Zawsze potrzebujesz umowy. Mało kto samemu pisze je od początku, dlatego warto użyć wzory umów, które przyspieszą i pomogą w podejmowanych decyzjach.

Mała firma w sieci

Remarketing – sięgnij po utraconych klientów

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kilka dni po pierwszych odwiedzinach w nieznanym dotąd sklepie internetowym, nagle wszędzie wyświetlają Ci się jego reklamy? To nie zbieg okoliczności! Poznaj remarketing - system, który na zawsze może zmienić Twój sposób promocji w internecie. Czym jest kampania remarketingowa? Remarketing to nowa forma reklamy internetowej „śledząca” osoby, które odwiedziły Twoją stronę. Jeśli użytkownik nie dokonał pożądanego działania (np. zakupu), a nawet nie pozostawił swojego adresu e-mail – możesz przypominać mu o swojej ofercie, gdy jest jeszcze w trakcie podejmowania decyzji! Wydajemy ogromne sumy, by przyciągnąć użytkowników na swoja stronę, licząc na dokonanie przez nich pożądanej akcji. Średnio jednak zaledwie 2% odwiedzających sklepy internetowe realizuje transakcje! Czyli ponad 98% osób odchodzi ze strony bez zakupu. To ogromny potencjał (ilościowy i wartościowy), który warto, a nawet trzeba wykorzystać. Do kogo kierować przekaz remarketingowy? W związku z tym, że znamy historię zachowań użytkownika na stronie (np. oglądane produkty, miejsce opuszczenia witryny), możemy skierować do niego precyzyjnie dobrany przekaz, który w znaczący sposób zwiększy motywację do dokończenia transakcji. Użytkowników dzielimy na następujące grupy: nieświadomi – odwiedzili tylko stronę główną, zaangażowani – odwiedzili kilka podstron, zapoznali się z ofertą, podejmujący decyzję – przejrzeli stronę szczegółowo, nie sfinalizowali jednak transakcji (uciekli z koszyka lub formularza kontaktowego), skonwertowani – wykonali pożądaną akcję. Zaangażowani i podejmujący decyzję – to do nich chcemy kierować nasz przekaz reklamowy! Jak działa remarketing? System remarketingowy zapisuje każdą osobę, która wejdzie na Twoją stronę, a na jej komputerze zapisuje pliki cookies.  W momencie, gdy potencjalny klient opuszcza stronę, system zaczyna wyświetlać mu reklamę Twojej firmy. Co sprawia, że remarketing jest tak skuteczny? Najbardziej lubię melodie, które już słyszałem…-  Inżynier Mamoń Precyzyjne kierowanie Stosując remarketing, nie kierujesz przekazu do wszystkich. Wyświetlasz reklamę tylko tym osobom, które były już u Ciebie na stronie. Dzięki temu masz pewność, że widzą ją użytkownicy zainteresowani Twoją ofertą. Dopasowany przekaz Reklamy wyświetlane użytkownikom są targetowane behawioralnie, czyli są zgodne z tym, czego użytkownik aktualnie szuka lub niedawno szukał, przez co szybko koncentrują na sobie jego uwagę. Ogromny zasięg Remarketing pozwala Ci dotrzeć do użytkowników, którzy odwiedzili już Twoją witrynę, i kierować do nich trafne reklamy w  ramach sieci reklamowej Google, czyli w wyszukiwarce Google i w innych miejscach w internecie objętych siecią reklamową Google. To ponad milion polskich stron internetowych (ok. 92% powierzchni reklamowej w polskim internecie)! Jakie efekty przynoszą kampanie remarketingowe? Połowa pieniędzy, które wydaję na reklamę, jest stracona. Problem w tym, że nie wiem która.  - John Wanamaker Dane mówią same za siebie. Remarketing generuje o 400%* większy ruch na stronie w porównaniu z najskuteczniejszymi formami reklamy banerowej. Dodatkowo osoby, które weszły na stronę z reklamy remarketingowej, dokonują 70%* więcej zakupów i wydają kwoty 50%* wyższe niż osoby, które widzą ofertę firmy po raz pierwszy (* Badanie SEOmoz.org 2011). Remarketing ponadto umożliwia reklamodawcom zwiększanie zwrotu z inwestycji, ponieważ wpływa pozytywnie na konwersję użytkowników, którzy trafili do Ciebie na skutek innych działań reklamowych! Jeśli w innej kampanii znajdują się np. słowa kluczowe przyciągające ruch do Twojej witryny, remarketing umożliwi Ci zwiększenie liczby konwersji. Możesz także eksperymentować ze słowami kluczowymi, które nie doprowadziły do konwersji w przeszłości, ale w połączeniu z remarketingiem mogą zwiększyć zwrot z inwestycji. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć sprzedaż w witrynie, pozyskać więcej zarejestrowanych użytkowników, czy też promować markę, funkcja remarketingu może stać się strategicznym elementem każdej Twojej kampanii reklamowej. Dodatkowa korzyść – wiarygodny wizerunek Internauta na każdym kroku widzi Twoją reklamę. „Podąża” ona za nim prawie na wszystkich stronach, które przegląda. Dzięki temu wzrasta jego przekonanie, że Twoja firma posiada ogromny budżet marketingowy. Oprócz wzrostu świadomości Twojej marki, produktu czy usługi, zyskujesz prestiż i wiarygodność w oczach e-klienta. Remarketing dla klientów Firmy.net za 1 zł Dla klientów posiadających pakiet Business lub Business Gold przygotowujemy i uruchamiamy kampanię remarketingową za 1 zł na cały okres trwania umowy. To niepowtarzalna okazja, ponieważ standardowe przygotowanie i wyświetlanie takiej kampanii to koszt ok. 1000zł. Usługa remarketingu jest dostępna również podczas 14-dniowego okresu testowego pakietu Business całkowicie za darmo! Posiadasz bezpłatny Wpis - Zaloguj się i rozpocznij okres testowy. Nie masz konta w Firmy.net - Załóż bezpłatne konto i testuj pakiet Business z remarketingiem.  ...
ABC biznesu

Sprawdź, co może zyskać Twoja firma z Unii

Hiszpańska firma konsultingowa Blomeyer&Sanz przygotowała na zamówienie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego raport, z którego wynika, iż w okresie 2004–2006 Polska wykorzystała jedynie 52,6% przyznanych dotacji. Polskie źródła mówią o kwotach sięgających 57%. Jak będzie wyglądała sytuacja w latach 2014–2020? W kolejnym okresie kontraktacyjnym Polacy zdecydowanie nauczyli się, jak korzystać z unijnych dotacji. Wstępne szacunki mówią o wykorzystaniu przyznanej Polsce dotacji na poziomie 95%. To, jak będzie wyglądała sytuacja w latach 2014–2020 w dużej mierze zależy od tego, czy Ty też zdecydujesz się skorzystać z szansy. We współpracy z Agencją Informatyzacji i Rozwoju przedstawiamy Wam podstawowe informacje, przydatne dla każdego, kto myśli o pozyskaniu dofinansowania. PRZYKŁAD  KOSZTÓW: Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Są to: 1. Prace przygotowawcze, np.: przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy itp. raport oddziaływania na środowisko zakup nieruchomości niezabudowanej związanej z realizacją projektu zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu związanego z realizacją projektu. 2. Prace inwestycyjne, np.: prace budowlano-montażowe prace wykończeniowe dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu zakup używanych środków trwałych (pod warunkiem że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że, będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem, będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami oraz będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii spłata rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych. KIEDY ZACZĄĆ? Warto zawczasu przygotować wniosek i biznesplan, aby po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć dokumenty. Termin od ogłoszenia konkursu oraz wytycznych do momentu zakończenia konkursu – to przedział nawet DWÓCH TYGODNI. Prac przygotowawczych jest dużo, warto więc zacząć je niezależnie od spodziewanego terminu. Niedostosowanie się do wytycznych konkursu skutkuje koniecznością poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej. Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia można wprowadzić tylko raz. Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa, z którą należy zapoznać się w szczegółowy sposób. PLAN – BIZNESPLAN Chcąc ubiegać się o dotację, powinniśmy mieć już określony plan projektu. Priorytety musimy ustalić, analizując sytuację. Jasno musimy sprecyzować cele i rezultaty projektu. Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont, zakup nieruchomości) oraz zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych. Można też się starać o dofinansowanie wartości niematerialnych, kursów, szkoleń. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych określa regulamin konkursu. Przede wszystkim dotację można otrzymać na nową inwestycję: inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów czy zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są od niezależnego zbywcy. Nie otrzymuje się dotacji na inwestycję „odtworzeniową”. Inwestycje ,,odtworzeniowe” oznaczają inwestycje, które polegają wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr PRZYKŁAD PROJEKTU: Załóżmy, że naszym celem jest przeprowadzenie modernizacji zaplecza technicznego przedsiębiorstwa, czyli zakup środków trwałych. Jedną z pierwszych rzeczy jest uzyskanie informacji na temat ceny urządzenia, pozyskania jego specyfikacji technicznej, którą potem wykorzystamy w pisaniu biznesplanu i wniosku. Najlepiej, by był to sprzęt nowoczesny, innowacyjny, mogący mieć wpływ na wzrost naszej konkurencyjności. Sprzęt, którego do tej pory w firmie nie było. Da on możliwość wprowadzenia nowych, konkurencyjnych produktów lub usług. Zakup maszyn, urządzeń innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, udział w targach zalicza się do projektów nieinfrastrukturalnych i nie wymaga przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Projekty infrastrukturalne wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych są prawnie zobligowane do przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Warto zająć się tym odpowiednio wcześniej, gdyż powyższe procedury trwają. Każdy projekt musi być wyceniony. Ważne, by wszystkie ceny były adekwatne do realnego poziomu cen rynkowych. DOKUMENTY Niezmiernie ważne jest przygotowanie dokumentacji do projektu. Konkretny wykaz dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku jest podawany zawsze w informacjach o konkursie. W dokumentacji konkursowej zawsze zawarta jest informacja, jakie załączniki wymagane są na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, a jakie na etapie podpisywania umowy. WNIOSEK Przystępując do pisania wniosku, musimy mieć świadomość kilku ważnych rzeczy. Dużo czasu będziemy potrzebować na przyswojenie informacji niezbędnych do napisania wniosku. Część z nich jest dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych (i tu już powinniśmy wiedzieć, czy dany konkurs jest rzeczywiście tym, w którym mamy aplikować. Znaczna część niezbędnych informacji jest w formie odnośników, przytoczonych ustaw, do których trzeba dotrzeć i przyswoić. Pisząc wniosek samodzielnie, musimy się wykazać nie tylko znajomością przepisów szczegółowych, lecz także w części wniosku czy biznesplanu zagadnieniami ekonomicznymi, a również dość zaawansowaną wiedzą dotyczącą rozliczeń finansowych. Tekst powstał we współpracy z Agencją Informatyzacji i Rozwoju, która od lat zajmuje się pozyskiwaniem bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej. Pełną treść darmowego poradnika znaleźć można na stronie www.aiir.pl....
1 2
Strona 1 z 2