Trendy i newsy

Próbujesz sprzedać mieszkanie, ale mało kto chce je oglądać? Sprawdź koniecznie porady jak sprzedać mieszkanie i popraw swoje ogłoszenia w celu zwiększenia oglądalności Twojej nieruchomości.

Agnieszka Kłopotowska_FOB
Trendy i newsy

MŚP na rzecz środowiska naturalnego

Naukowcy i aktywiści biją na alarm – mamy coraz mniej czasu, żeby zatrzymać nieodwracalne i katastrofalne dla życia na ziemi skutki zmian klimatu i powstrzymać degradację różnorodności biologicznej. I chociaż rolę do odegrania w procesie spowolnienia tych zmian ma każdy z nas, to kluczowe jest zaangażowanie na dużą skalę ustawodawców, decydentów, no i oczywiście biznesu. Stopniowe, choć wciąż niewystarczające, zmiany można obserwować nie tylko wśród dużych korporacji, ale także w MŚP czy start-upach, które troskę o środowisko wpisują w swój model biznesowy.   W grudniu 2018 roku w Katowicach odbyła się 24. Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna ONZ, która zgromadziła przedstawicieli niemal 200 państw, firm i innych organizacji. Goście konferencji dyskutowali o skutecznym planie wdrożenia działań zapisanych w przyjętym w 2015 roku tzw. Porozumieniu Paryskim. Porozumieniu podpisanym przez 195 państw, które zobowiązały się do wdrożenia działań na rzecz powstrzymania wzrostu globalnej temperatury do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Jednak kilka tygodni przed konferencją Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował alarmujący raport (1), udowadniający, że bezpieczną granicą wzrostu temperatury jest już nie 2, a 1,5 stopnia i że prowadzone dotychczas działania nie są wystarczające, aby wzrost temperatury na tym poziomie zatrzymać. Kolejny ważny dokument, równie alarmujący, przygotowany przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES), działającą pod auspicjami ONZ, ukazał się w maju br. Wnioski płynące z raportu wskazują na niespotykaną do tej pory skalę i tempo zanikania bioróżnorodności na świecie, jako przyczyny wymieniając zmiany w użytkowaniu lądowym i morskim, bezpośrednią eksploatację żywych organizmów, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie czy intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych (wzrost o ponad 100 procent w stosunku do lat 80.). Raport pokazuje też skalę ingerencji działań ludzi w środowisko. 75% powierzchni lądów i 66% obszarów morskich już teraz zostało w istotny sposób przekształconych w wyniku działalności człowieka. Wydobycie surowców natomiast wzrosło o 100% w stosunku do roku 1980 (2). Chociaż obydwa powyższe dokumenty ukazują zły czy wręcz dramatyczny obraz sytuacji środowiska na świecie, dają także nadzieje i pokazują, że jest szansa na zmianę, chociaż wymaga ona niespotykanego dotąd zaangażowania. Pierwszym krokiem może być obligowanie do zmian poprzez nowe rozwiązania prawne. Jednym ze światowych liderów takich działań staje się Unia Europejska, wprowadzając m.in. dyrektywę dotyczącą plastiku (3), która w ostatnim czasie odbiła się szerokim echem obligującą do wycofania z rynku do 2021 roku wybranych produktów plastikowych czy realizowany przez Komisję Europejską plan  działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (4).   fot. Rawpixel / elements.envato.com   Kolejnym etapem jest implementacja i realizacja zapisów postanowień decydentów oraz zdecydowana odpowiedź biznesu na wyzwania stojące na drodze do bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju planety. Zmiana ta wymaga jednak poważnych zmian w światowej gospodarce. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedsiębiorstwa nie mogą działać jak dotychczas. Korzystając z zasobów, muszą brać pod uwagę konsekwencje, jakie niesie ze sobą ich nadmierna eksploatacja. Nie mogą produkować takiej ilości odpadów, jak to robią obecnie, bo już teraz w oceanach pływa 150 mln ton odpadów plastikowych, a kolejne 12 milionów trafia tam każdego roku (5). Nie mogą też ignorować zmian klimatu i faktu, że ich skutki wpływać będą także na możliwości dalszego rozwoju biznesu. Odpowiedzią na część z tych wyzwań jest zwrot w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, opierającej się na ograniczeniu zużycia surowców, ponownym wykorzystaniu tych już będących w obiegu, a co za tym idzie – ograniczeniu produkcji odpadów. Już nie tylko eksperci czy decydenci (np. UE) podkreślają płynące z tego modelu korzyści. Firmy zauważają, że te działania są korzystne nie tylko ze względu ograniczania wpływu na środowisko, ale także są opłacalne ekonomicznie. Jak podaje Komisja Europejska w 2016 r. działania w zakresie obiegu zamkniętego, takie jak naprawa, ponowne wykorzystanie lub recykling, wygenerowały prawie 147 mld euro wartości dodanej, przy inwestycjach o wartości około 17,5 mld euro (6). Jednak firmy  ograniczają swoje negatywne oddziaływanie lub wpływają pozytywnie na środowisko na wiele innych sposobów. Przedsiębiorstwa angażują się w edukację, zauważają korzyści z poprawy efektywności energetycznej czy – co niezwykle ważne – wprowadzają prośrodowiskowe rozwiązania i założenia w swoje strategie biznesowe. Żeby wszystkie te działania przyniosły zauważalny efekt, potrzeba włączenia się w działania zarówno wielkiego biznesu, jak i mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. MŚP zaangażowane w rozwój CSR Najnowszy, opublikowany w marcu br. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu doroczny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” pokazuje wiele przykładów odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo działań firm w Polsce. 1549 to łączna liczba praktyk przyjętych do najnowszej, 17. edycji Raportu. Z roku na rok rośnie liczba firm z sektora małych i średnich – w najnowszej edycji wydawnictwa było to 60 MŚP na 229 wszystkich zgłoszonych. Jedną z siedmiu kategorii ISO 26 000, o które opiera się struktura Raportu FOB, jest środowisko, w którym znalazło się w tym roku 235 przykładów działań – o 57 więcej niż rok wcześniej. I chociaż wciąż dominują działania firm dużych to mniejsze organizacje także wykazują swoje zaangażowanie pro środowiskowe. Przede wszystkim cieszy fakt, że coraz powszechniejsze w działaniach biznesu jest wprowadzanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, czyli nastawionej na minimalizację zużycia surowców i ponowne ich wykorzystywanie. Tego typu rozwiązania, które dotyczą już etapu projektowania produktów, wymagają jednak więcej czasu, inwestycji i wiedzy, warto więc zwrócić uwagę i docenić także inne, jeszcze nie systemowe czy strategiczne działania prośrodowiskowe organizacji. Prośrodowiskowe nastawienie MŚP – wnioski z Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” (7) W stosunku do ubiegłorocznej edycji zauważalnie więcej pojawiło się praktyk związanych z ograniczaniem zużycia plastiku, w duchu idei zero waste. Firmy – od małych do korporacji –rezygnują z użycia plastikowych opakowań i naczyń w biurach podczas organizowanych przez siebie wydarzeń jeszcze zanim zaczną obowiązywać zapisy tzw. „dyrektywy plastikowej”. Tworzone są także „ekobiura”, do wystroju których wykorzystywane są np. materiały z recyklingu czy sprzęty poddane upcyklingowi (stworzone z materiałów z odzysku). Kolejną dużą grupą działań, w których widoczne jest zaangażowanie MŚP, jest edukacja ekologiczna. Firmy podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami i wspólnie organizują działania edukacyjne, a także coraz częściej prowadzą tego typu akcje samodzielnie, dzieląc się wiedzą specjalistyczną swoich ekspertów na przykład z zakresu ekoefektywności, recyklingu oraz przeciwdziałania powstawaniu smogu. Przykładem takich działań może być edukacja na temat...
Trendy i newsy

Kalendarz szkoleń i konferencji – lato/jesień 2019

  Wrzesień 12.09 – eTradeShow Konferencja i targi skierowane do wszystkich działających w branży e-commerce, podczas których prelegenci poruszają tematy dotyczące marketingu online i offline w zakresie sprzedaży i doświadczeń zakupowych klienta.   18–19.09 – Festiwal Marketingu 2019 Event dedykowany jest przedstawicielom agencji reklamowych, drukarń oraz pracownikom działów marketingu, podczas którego uczestnicy mogą zapoznać się z najnowszą ofertą produktową wystawców targów: producentów artykułów promocyjnych, drukarni, producentów POS oraz firmy eventowych. Głównym wydarzeniem towarzyszącym targom jest konferencja Marketing Mix.   19.09 – Konferencja MARKETING MIX Wydarzenie skierowane do agencji reklamowych, działów marketingu oraz dostawców usług i produktów reklamowych. Jego uczestnicy mają okazję poznać praktyczne rozwiązania marketingowe i kreatywne casy studies z branży. Październik 02.10 – Konferencja „Firma Przyszłości” Konferencja nastawiona na zdobywanie praktycznej wiedzy i networking dla firm reprezentujących wszystkie branże. Prezentuje trendy w biznesie i w marketingu, daje praktyczne wskazówki, wskazuje wyzwania, jakie w dobie internetu stoją przed małymi i średnimi biznesami.   03–04.10 – Konferencja Mobiconf 2019 Kraków Coroczna konferencja dla projektantów i programistów mobile. Skupia liderów technologii mobilnych, właścicieli projektów i właścicielami firm, którzy zaznaczają swoją obecność na rynku aplikacji mobilnych.   09–10.10 – Konferencja in Digital Marketing 2019 Konferencja poświęcona marketingowi internetowemu skupiona na aktualnych trendach i najlepszych strategiach marketingowych. Występują nie niej świetni polscy i zagraniczni eksperci, których wiedza wsparta jest praktyką.   10–11.10 – Kongres Online Marketing Wydarzenie oprócz garści inspiracji zapewniające ogromną dawkę merytorycznej wiedzy do wdrożenia w każdym biznesie. Poza prezentacjami ekspertów z branży oferujące praktyczne warsztaty dotyczące online marketingu.   22–25.10 – I love Marketing Jedna z większych konferencji poświęconych marketingowi internetowemu. Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli małych oraz średnich firm oraz osób zajmujących się marketingiem w dużych firmach i korporacjach....
Kalendarz szkoleń i konferencji FIRMER 2/2019
Trendy i newsy

Kalendarz szkoleń i konferencji. Wiosna 2019 – część 2

  Kwiecień 25–26.04 – Kongres Profesjonalistów Public Relations 2019 Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie influencer marketing. Jej uczestnicy będą mieli szansę szansa na lepsze poznanie zasad współpracy marek z influencerami oraz na wykorzystanie zdobytych informacji we własnych kampaniach marketingowych Maj 08–09.05 – infoShare 2019 Największa konferencja IT w Europie Środkowo-Wschodniej dla deweloperów i architektów, skoncentrowana na technologii, nowych mediach oraz wsparciu dla młodych firm i start-upów.   11–12.05 – Influencer LIVE Poznan Konferencja przygotowana z myślą o twórcach internetowych i wszystkich związanych z influencer marketingiem. Serwuje merytoryczne i praktyczne prelekcje ekspertów w swoich dziedzinach, jak: marketing internetowy, budowanie marki osobistej czy social media.   13–15.05 – Europejski Kongres Gospodarczy Największe wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej to trzydniowy cykl debat i spotkań poświęconych biznesowi, nauce, ekonomii i polityce.   22–23.05 – in_DIGITAL MARKETING Konferencja poświęcona marketingowi internetowemu skupiona na aktualnych trendach i najlepszych strategiach marketingowych. Występują nie niej świetni polscy i zagraniczni eksperci, których wiedza wsparta jest praktyką. Czerwiec 03–06.06 – POLISHOPA Design Thinking Conference Konferencja daje szanse poszerzenia wiedzy w zakresie Design Thinking, Service Design oraz szeroko rozumianej innowacji. Specjaliści podczas wystąpień opowiadają o własnych doświadczeniach, wyzwaniach oraz perspektywach pracy w metodyce Design Thinking.   05–06.06 – Forum IAB 2019 Konferencja marketingowa, która wytycza standardy najlepszych praktyk i stanowi źródło inspiracji, wiedzy i doświadczeń w szeroko pojętej branży digital marketingu w Polsce, podczas której eksperci prezentują najnowocześniejsze marketingowe rozwiązania i trendy.   05–07.06 – Konferencja Soap! 2019 Wydarzenie dotyczące content marketingu skierowane do autorów treści, architektów informacji, kierowników projektów, projektantów i profesjonalistów do spraw treści....
Trendy i newsy

XIV Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

Czy w przyszłości, w której to Millenialsi będą szefami, wszystkie firmy będą turkusowe? Czy pokolenie Z będzie chodzić do pracy? A może wszyscy będziemy pracować tylko 4 dni w tygodniu? Zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja? Czy wszyscy musimy być kreatywni? I szczęśliwi w pracy? Czy na pewno przyszłość jest kobietą? Przerzucamy się trendami - automatyzacja, przywództwo zamiast zarządzania, role zamiast stanowisk, kompetencje zamiast ról, elastyczne formy zatrudnienia, sieć zamiast hierarchii. Wyrabiamy kompetencje przyszłości. A jednak wizja rynku pracy jest wciąż raczej mglista. Jak odróżnić prawdopodobne scenariusze od fantastycznych wizji? O tym wszystkim porozmawiamy podczas XIV Konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet "FUTURE OF WORK", która odbędzie się 10 kwietnia. Zarejestruj się już teraz ➡ https://xivkonferencjaspk.evenea.pl/ Magazyn FIRMER i portal Firmy.net objęły Kongres patronatem medialnym....
Trendy i newsy

Kongres Best of Online Marketing

Najważniejsze wydarzenie w branży marketingowej tej wiosny, na którym nie może Cię zabraknąć! Daj się przeprowadzić specjalistom krok po kroku od planowania, strategii, realizacji po analizę oraz właściwe wyciąganie wniosków. Kongres Best of Online Marketing to niepowtarzalna okazja na spotkanie z najwybitniejszymi osobowościami branży online marketingu. Bierzemy na ruszt tematy, które zostały wskazane w ankietach przez uczestników poprzednich edycji. Każda prelekcja będzie w sposób praktyczny tłumaczyła przepisy na efektywniejsze działania reklamowe sieci, a także pokazywała wykorzystanie trendów w innowacyjny, ale jednocześnie przystępny sposób. Podczas Kongresu na wielkiej scenie wystąpią: Janina Bąk, Paweł Tkaczyk, Kamil Kozieł, Adam Zemełka, Artur Maciorowski, Krzysztof Sobieszek, Daniel Kędzierski, Jolanta Piela, Maciej Piątek. Stawiamy na wiedzę i praktykę w 200%, dlatego drugiego dnia Kongresu uczestnicy będą mogli uczestniczyć w jednym z sześciu całodniowych warsztatów, które będą realizowane w małych, kameralnych grupach. Szkolenia zostały podzielone na podstawowy i zaawansowany poziom, wszystko po to aby nasi uczestnicy mogli dobrać warsztat odpowiadający posiadanym umiejętnościom. 29 marca 2019 r. pod okiem najlepszych specjalistów z branży będziemy intensywnie szkolić z zakresu content marketingu, Google Analitics oraz Facebooka.   Skrócony program wydarzenia: DZIEŃ 1 Jak skutecznie poprowadzić klienta do zakupu – projektowanie ścieżki zakupowej. – Paweł Tkaczyk Jak wykorzystać dane statystyczne w działaniach marketingowych, aby podnieść ich skuteczność i wyprzedzić konkurencje? – Janina Bąk Jak zaprojektować kompleksowy proces generowania leadów w Twojej firmie? Strategia, kanały, formaty. – Artur Maciorowski Jak wykorzystać najnowsze rozwiązania reklamowe na Facebook’u, aby podnieść skuteczność działań marketingowych? – Daniel Kędzierski Jak wykorzystać storytelling w sprzedaży oraz budowaniu pozytywnego wizerunku marki w oczach klientów? Zdobywaj klientów za pomocą angażujących treści! – Kamil Kozieł Jak wykorzystać techniki psychologiczne i neuromarketing w promocji internetowej?- Adam Zemełka Jak współpracować z agencją reklamową, aby zabezpieczyć swoje interesy i zwiększyć szansę na sukces podejmowanych działań?- Krzysztof Sobieszek Jak usprawnić działania promocyjne dzięki skuteczniejszemu wykorzystaniu Google Analytics?- Karol Dziedzic Jak unikać błędów w komunikacji pomiędzy klientem a agencją, by szybko osiągnąć pożądany rezultat współpracy? – Maciej Piątek   DZIEŃ 2 To, aż sześć warsztatów szkoleniowych na dwóch poziomach zaawansowania! Wybierasz z czego będziesz się szkolił przez cały dzień w małej, kameralnej grupie. Warsztat 1. Podstawowy – Reklama na Facebooku (Grzegorz Nowicki) Warsztat 2. Zaawansowany – Reklama na Facebooku (Artur Jabłoński) Warsztat 3. Podstawowy - Google Analytics (Monika Kołodziejczyk) Warsztat 4. Zaawansowany – Google Analytics (Karol Dziedzic) Warsztat 5. Podstawowy – Content marketing (Justyna Bakalarska) Warsztat 6. Zaawansowany – Content marketing (Artur Maciorowski) Zapoznaj się z pełnym programem wydarzenie i dołącz do uczestników największego, marketingowego wydarzenia tej wiosny. Bilety są dostępne tutaj: www.kongres-online.pl.  ...
1 2 3 4 5 6 40
Strona 4 z 40